IMG_1201.jpg

"DIŞ TİCARETÇİNİN EL KİTABI" 

Bu kitabı satın almak için, aşağıdaki hesap numaralarından birine ödeme yapmanız ve yayincilik@arc.com.tr mail adresine mail atmanız ve adres bilginizi iletmeniz yeterlidir. Gönderimler UPS ile ve karşı ödemeli olacaktır.

 

Hesap numaralarımız :

 

Denizbank Sultanahmet Şb. Hesap No: 1485-14434953-351 IBAN No: TR10 0013 4000 0144 3495 3000 01

Garanti Bankası Büyükdere Cad. Şb. Hesap No: 6299280 IBAN No: TR 85 0006 2000 4390 0006 2992 80

(Her iki hesap da ARC Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti.adınadır)

 

Kitap ücreti 60 TL’dir.

 

KİTAP İÇERİĞİ

İHRACATA GENEL BAKIŞ

İhracatın Planlanması

Yurtdışı Pazarlarda Satış ve Dağıtım

Ürün veya Hizmetinizin Yurtdışında Pazarlanması

Yurtdışında Reklam ve Tanıtım

Yerel Acentelerin Kullanılması

İhracatçı Olarak Yasal Sorumluluklarınız

İhracat Kontrolleri

Yasanın Anlaşılması

Nakliye Unsurları

Finansal Unsurlar

Yurtdışında Ticaret

Farklı Kültürlerle Etkili Çalışmak

Pazar Araştırması

Başarılı İhracat İçin 10 Temel Adım

 

İHRACATA HAZIR MISINIZ?

İhracat İçin Gerekli Kaynak ve Yeteneklerinizi Hesaplayın

İhracat Pazar Fırsatlarının Hesaplaması

İhracat Pazarına Giriş Stratejinizin Planlanması

Lojistik ve İhracat Anlaşmalarının Yönetimi

 

İHRACAT RİSKİNİN YÖNETİMİ

Giriş

İhracat Riskleri

İhracat Riskinin Minimize Edilmesi

Finansal Riskin Azaltılması

Risk Yönetimi ve Sigorta Hizmetleri

Kredi Garantörü ile Ortaklık

Her bir Parça İçin Bireysel Sigorta Poliçesi

Kredi Sigortasının Genel Yönetimi (Managed Credit Insurance)

Denizaşırı Pazarlarla Yapılan Anlaşmalar

Çifte Vergilendirme

 

HİZMETİN ULUSLARARASI TİCARETİ

Giriş

Hizmet Ticaretinde Özel Hususlar

İthalat

Uluslararası Hizmetler İçin Yasal Sorunlar

Hizmetlerin Uluslararası Teslimatı

Uluslararası Piyasalarda Hizmetlerin Pazarlanması

Uluslararası Hizmet Ticaretinde Kurallar ve Vergiler

Hizmetlerin Uluslararası Arzıyla İlgili Kurallar ve

Vergilendirme

Uluslararası Hizmetler ve Fikri Mülkiyet

Uluslararası Hizmet Ticaretinde Ödeme

 

İHRACATÇILARA YÖNELİK DEVLET YARDIMI

Giriş

İhracat Sigortası

İhracatçılar İçin Finansal Yardım ve Yurtdışı Yatırımların

Desteklenmesi

Eximbank İhracat Kredi Sigortaları

Borç Tahvili (Borçların Dönüştürülmesi) ve Karşılıklı Ticaret

Yerel Para Birimiyle Finansman Yararları

Uluslararası Ticaret ve İhracatla İlgili Eğitim

 

YURTDIŞINDA MÜLKİ HAKLARIN KORUNMASI

Giriş

Yurtdışında Korumaya İhtiyacım Var mı?

Markanızı Yurtdışında Kayıt Ettirin

Uluslararası Marka Tescili

Diğer Ülkelere Patent İçin Başvuru Yapmak

Uluslararası Telif Haklarının Korunması

Yurtdışında Tasarımın Korunması

 

ETİK TİCARET

Giriş

Etik Ticaretin Faydaları

İşletmeniz Ne Kadar Sosyal Sorumluluklarına Sahip

Çevreyi Korumak İçin Gerekli Adımlar

Mal ve Hizmetlerin Üretildiği Yerlerde Topluma Katkıda

Bulunmak

Yurtdışında Rüşvet Vermek ya da Almaktan Kaçının

 

İTHALATA GENEL BAKIŞ

Giriş

İthalatın Planlanması

Nakliyenin Yönetimi

İthalatçı Olarak Yasal Sorumluluklarınız

Hayvan, Yiyecek, Araç, İlaç ve Tehlikeli Madde İthalatı

İthalat Yaparken Haklarınızı Koruyun

Finansal Unsurlar

Yurtdışında Doğru Tedarikçiyi Bulma

 

İTHALATA HAZIR MISINIZ ?

Giriş

İthalatınızı Planlayınız

İthalatın Neleri Kapsadığının Anlaşılması

İthalat İçin Gerekli Kaynak ve Yeteneklerinizi Hesaplayın

İthalat Yaklaşımınıza Karar Verin

Doğru İthalat İle İlgilenmek

İthalat Hazırlıklarınızı Gözden Geçirin

 

İTHALAT RİSKİNİN YÖNETİMİ

Giriş

İthalatta Ülke Riskinin Yönetimi

Uzak Ülkelerdeki Tedarikçilerin Güvenilirliklerinin

Hesaplanması

İthal Malların İhtiyaçlarınızla Örtüştüğünden Emin Olun

İthalat Nakliye Probleminin Etkisini Azaltmak

Ödeme Problemlerinden Kaçınmak

İthalatçılar İçin Döviz Kuru Yönetimi

 

UZAK ÜLKELERDEKİ TEDARİKÇİLERİN YÖNETİMİ

Giriş

Yurtdışı Kaynaklı Problemler

Yurtdışı Tedarikçilerin Bulunması

Yurtdışı Bir Tedarikçinin Seçilmesi

Yurtdışı Tedarikçilerle Sağlam İlişkiler Kurmak

Ödeme Metotları

Yurtdışı Tedarikçilerle Anlaşmanın Yapılması

 

ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ

Giriş

Servis Ticaretinde Özellikli Durumlar

Uluslararası Hizmet Ticaretinde Yasal Zorluklar

Hizmetlerin Uluslararası Teslimatı

Servislerin Uluslararası Pazarlanması

 

ULUSLARARASI TİCARETTE TAŞIMA TÜRLERİ VE DEPOLAMA

Uluslararası Ticarette Karayolu Kullanımı

Uluslararası Ticarette Deniz Taşımacılığı

Uluslararası Ticarette Demiryolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

Depolama

Yük organizatörü veya Taşıyıcının Seçimi ve Yönetimi

Uluslararası Taşımacılıkta Etiketleme ve Belgeler

 

ULUSLARARASI TİCARET BELGELERİ: TEMEL

Giriş

Uluslararası Ticarette Kilit Belgeler

Uluslararası Ticaret Anlaşmaları ve Incoterms (Teslim Şekilleri)

İthalat Belgeleri

İhracat Belgeleri

Uluslararası Nakliye Belgeleri

Uluslararası Ticaret Vesaikine Ödeme

Uluslararası Ticaret Belgeleri – Özel Durumlar

 

ULUSLARARASI TİCARETTE KDV : TEMEL

Giriş

İthalat Vergisi Nasıl Hesaplanır ?

 

YURTDIŞI PAZARLARIN ARAŞTIRILMASI

Giriş

Yurtdışı Pazarlarla İlgili Neler Bilmelisiniz

Hedef Ülke ve Müşterilerin Analizi

Yurtdışı Sektörler ve Rekabetin Analizi

İhracat Operasyonları İçin Pratiğe Dayalı Araştırma

Yurtdışı Piyasalarda İş Olanaklarının Bulunması

Araştırma Yapmak İçin Yurtdışı Pazarları Ziyaret Edin

 

 YABANCI PAZARLARA GİRİŞ

Giriş

Pazarlama Girmenin Değişik Yolları

Yurtdışı Pazara Nasıl Girileceğinin Seçimi

Ülkenizden Direk Satış

Yurtdışı Pazarlarda Şube Açma

Yurtdışı Acente Kullanmak

Yurtdışı Distribütör Kullanmak

Yurtdışı Acente ve Distribütörlerin Bulunması ve Seçimi

Yurtdışı Acente ve Distribütörlerle Anlaşma Yapmak

 

UZAK ÜLKELERDE SATIŞ VE TANITIM

Giriş

Yurtdışı müşterilerinizi ve pazar koşullarının anlaşılması

Politikalarınızı Yurtdışı piyasalara Göre Düzenlemek

Ürününüzü Yurtdışı Pazarlara Göre Düzenlemek

Yurtdışı Pazarlar İçin Pazarlama Planı Yapmak

Yurtdışında Ürününüzün Tanıtımı

Direk Mektup ve Reklam Metotlarının Kullanımı

İşletmenizi Yurtdışında Pazarlamak (Tanıtmak) İçin Ticari

Fuarları Kullanın

İşletmenizi Yurtdışında Tanıtmak İçin Ticari Ziyaretleri

Kullanın

 

TARİFE SİSTEMİ : GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU

Giriş

Tarife Nedir?

Ürün Kodları

Tarifenin Uygulanması

Malların Tarifelendirilmesi ve Nasıl Yapılacağı

Tarife Kotaları

Ticareti Yasaklanmış ve Kısıtlanmış Mallar

 

ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLER

Giriş

Uluslararası Ticarette KDV

 

İTHALAT YA DA İHRACAT İZNİNE İHTİYACIM VARMI ?

Giriş

Hayvan ve Hayvansal Ürünler

Antika ve Sanat Eserleri

 

ULUSLARARASI TİCARİ KONTRATLAR. TESLİM ŞEKİLLERİ: INCOTERMS

EX – Works (EXW)

Free Carrier (FCA)

Free Alongside Ship (FAS)

Free on Board (FOB)

Costand Freight (CFR)

Cost Insuranceand Freight (CIF)

Carriage Paidto (CPT)

Carriageand Insurance Paidto (CIP)

Delivered at Terminal (DAT)

Delivered at Place (DAP)

Delivered Duty Paid (DDP)

Incotermler ve Anlaşmalar

 

YURTDIŞINA SATIŞ YAPILDIĞINDA ÖDEMENİN ALINMASI

Giriş

Yurtdışı Müşteri ve Pazarların Kredibilitelerinin Araştırılması

Yurtdışı Müşteriler İçin Ödeme Şekilleri

Yurtdışı Müşterilerden Ödemelerin Kabulü

Yurtdışı Ödemelerin Risk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yurtdışı Müşterilerin Ödeme Performanslarının Yönetimi

Ödeme Yapılmamasına İlişkin Sigorta

 

YABANCI PARA VE KUR RİSKLERİ

Giriş

İhracat ve ithalatta Yabancı Para Sorunları

Yabancı Para Risklerinin Tanımlanması

Forward Kur Anlaşmaları (İleri Tarihli Kur Sabitlenmesi)

Döviz Tevdiat Hesaplarının Açılması (Döviz Hesabı Açmak)

Yurtdışı Bir Bankada Hesap Açabilirsiniz

Döviz Opsiyonları Satın Almak (Currency Options)

Döviz İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

 

ULUSLARARASI TİCARETTE SİGORTA

Giriş

Riskleri Tartmak

Nakliye Edilen Malların Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ödenmeme Riskine Karşı Sigorta

Bir İhracat Kredi Sigortacısı Bulun

İhracat Finansmanı ve Sigorta

 

NAKLİYE VE LOJİSTİK

Mallarınızın Taşınması

Giriş

Teslimatınız İçin Doğru Yolun Seçilmesi

Malların Paketlenmesi ve Etiketlenmesi

Yasal Düzenlemeler ve Malların Hareketi

Ağırlıklar, Ölçüler ve Malların Hareketi

Nakliyeci veya Yük Organizatörünün Seçimi

Taşınan Malların Sigortası

Belgeler ve Dökümantasyon

Posta ve Kurye Kanalıyla İthalat ve İhracat

 

TAŞIMA ORGANİZATÖRÜ KULLANMAK

Giriş

Bir Yük Organizatörü Sizin İçin Ne Yapabilir ?

Taşıma Organizatörleri ve Gümrük Müşavirleri

Kendi Nakliye Aracını Ayarlamak ya da Taşımacı Kullanmak

Bir Nakliyeci veya Yük Organizatörü Bulmak ve Seçmek

Yük Organizatörü ile Çalışmanın Maliyeti

Ticari Ulaşım Birlikleri

 

MALLARIN İHRACAT İÇİN PAKETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ

Giriş

İhracat Paketlemesi Nedir?

İhracat Paketleme Seçenekleri

İhracat Paketlemesini Seçerken Dikkate Almanız Gereken

Faktörler

İhracat Paketlemesine İlişkin Detaylar

İhracat Ambalajına Hangi İşaretler Konmalı

Ambalaj ve Etiketleri Nereden Alabilirsiniz

 

NAKLİYE SİGORTASI

Giriş

Sigortanın Önemi

Sigorta Şartları

Risk Yönetimi

Risk Kapsam Seçenekleri

Nakliye Organizatörleri İçin Sorumluluk Sigortası

Kargo Sigortası Elde Etme

Poliçe Nasıl Düzenlenmelidir?

 

NAKLİYE TÜRLERİ

 

KARAYOLU İLE NAKLİYE

Giriş

Farklı Karayolu Nakliye Araçları

CMR : Temel Karayolu Taşıma Belgesi

Karayolu Taşımasında Diğer Belgeler

Tehlikeli Malların Karayolu ile Nakliyesi

Uluslararası Karayolu Nakliye Sigortası

Uluslararası Karayolu Nakliye Lisansı

 

MALLARIN HAVAYOLU İLE TAŞINMASI

Giriş

Havayolu Nakliye Oranları

Havayolunun Rolü

Havayolu Lojistiği

Ambalaj İçin Tavsiye

Havayolu Taşımasında Güvenlik

Havayolu Taşımacılığında Endüstriyel Uygulamalar

Tehlikeli Mallar

Havayolu Taşımacılığı İle İlgili Belgeler

Havayolu Sigortası

 

MALLARIN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI

Giriş

Demiryolu ile Nakliyenin Size Uygun Olup Olmadığına Karar

Verin

Tehlikeli Malların Demiryolu İle Nakliyesi

Demiryolu Taşımacılığında Kullanılan Temel Belgeler

 

MALLARIN DENİZYOLU İLE NAKLİYESİ

Giriş

Deniz Nakliyesi Çeşitleri

Mallar Gemilerde Nasıl Taşınırlar

Uluslararası Deniz Nakliyesinde Ana Rotalar

Gemi Nakliye Maliyetleri

Deniz Nakliyesinde İstenen Ana Belgeler

Denizdeki Mallar İçin Kargo Sigortası

 

TEHLİKELİ MALLARIN NAKLİYESİ

Giriş

Tehlikeli Malların Sınıflandırılması

Tehlikeli Madde Güvenlik Müşavirlerinin Nitelik ve Eğitimleri

 

EĞİTİM

Havayolu, Denizyolu, Karayolu ve Demiryolu Nakliyesine

İlişkin Düzenlemeler

Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Belgeler

Tehlikeli Malların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi

Tehlikeli Malların Ambalajlanması

Tehlikeli Mal Yasalarının Yaptırımı

 

GLOBAL TİCARET

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TİCARET

Giriş

Neden Avrupa Birliği ile Ticaret ?

Avrupa Birliği Pazarlarını Araştırın

Avrupa Birliği ile Ticarete Hazırlanmak

Avrupa Birliğinde Mal Dolaşımına İlişkin Vergiler

Ürün ve Hizmetlerinizin Euro ile Fiyatlandırılması

Farklı Bir Para Birimi ile Ödeme Yapmak ve Ödeme Almak

Kur Riskinin Yönetimi

 

ABD İLE TİCARET

Giriş

ABD’ye İhracat Fiyatlarınızın Değerlendirilmesi

ABD’deki Doğru Müşterilerin Belirlenmesi

ABD’deki Doğru Müşterileri Anlamak

ABD’ye Ticaret Ziyaretleri

ABD’de Satış ve Pazarlama

ABD’ye İhracatın Finansmanı

ABD’ye İhracat Yapmak İçin Yasal Vergi ve Düzenlemeler

Nakliye, Lojistik

 

ORTADOĞU İLE TİCARET

Giriş

Ortadoğu ile Ticaret Fırsatlarının Değerlendirilmesi

Ortadoğu’daki Müşterilerin Anlaşılması

Ortadoğu’ya Satış ve Pazarlama

Ortadoğu’ya Yapılacak İhracatın Finansmanı

Ortadoğu İhracatlarında Vergi ve Yasal Uygulamalar

Ortadoğu’ya İhracatta Nakliye, Lojistik ve Altyapı

 

 

DR.HAKAN ÇINAR HAKKINDA;

Oyak Renault- Murat Candemir : Hakan hocamın konuya hâkimiyeti sıcak yaklaşımı bu konuya ilgimi arttırmaya yaradı. Diğer eğitimlere de katılmak dileğiyle!

 

Mobil Oil Türk A.Ş - Volkan Cömert : Her bakımdan faydalı, öğretici, sahadan örneklerle daha da ilgi çekici ve zevkli hale getirilmiş dış ticaret eğitimi için Hakan bey'e çok teşekkür ediyorum.

Mado – İbrahim Hakkı Bayrak : Çok değerli bir faaliyet oldu benim için. Çok şey öğrendim ve kariyerim için kafamda net olmayan sorulara cevap bulduğumu düşünüyorum.

 

İnfo-TRON – Leyla Yılmaz : Gayet güzel ve verimli bir eğitimdi. Hakan hocanın ağzına sağlık.

 

AVEBE Nişasta – Selda Uyanık : Her bakımdan yeterli ve faydalı bir eğitim oldu. Zevkle dolu dolu 2 gün geçirdik. Çok teşekkürler.

 

Çanakçılar Seramik/CREAVİT – Cihan Yurt : Akreditif ile ilgili kafamızda olan tüm soru işaretlerine açık bir şekilde cevap bulabildiğim bire bir soru cevabın samimiyetle yapıldığı, üst düzey bilgilere sahip bir eğitmen tarafından değerli bilgilerin bize iletilmesi çok güzeldi. ARC VE Sn.Dr.Hakan Çınar’a çok teşekkür ederiz.

 

Emuge Franken – Aysan ÜRGÜN : Çok verimli bir eğitimdi. Beklentimin üzerindeydi. Eğitimden ve içeriğinden çok memnun ayrıldım. ARC’ye böyle bir eğitimi düzenlemelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

 

Ogün Acar (Bireysel Katılımcı) : Dış Ticaret/ Mevzuat konularından artık korkmuyorum, Ne yapmam hangi yoldan nasıl gitmem gerektiğini biliyorum. Hakan hoca gibi somut başarılar örneğini görmekten dolayı şanslı hissediyorum. Uzmanlık alanına hakimiyet, bilginin aktarımı konusundaki formasyon ilk kez bu kadar memnuniyet duyuyorum.

 

Turkcell - İsmail Tünay : Konuya hâkimiyet ve anlatım becerisi yüksek bir hocamızdan böyle ağır bir dersi, çok kolaymış gibi öğrenmenin keyfini sürüyorum. Anlatıcının (Hakan hoca) ne kadar önemli olduğuna şahit oldum.

 

As Dağıtım - Selin İren: Kısa süreye sığdırılmış oldukça verimli bir programdı. Hakan hoca bilgi aktarmada çok profesyoneldi. Kendisine teşekkürlerimi sunarım ve ARC Eğitim danışmanlık şirketine de ayrıca böyle kısa ve yoğun bir program hazırladığı için teşekkür ederim.

 

Turkcell - Ayşenur Gözaydın : Hem anlatım şekli, hem de verilen örneklerle bu kadar geniş kapsamlı ve anlaşılması zor bir konu benim açımdan çok akılda kalıcı olmuştur. Yaptığım işte kullanıp uygulayabileceğim birçok konu hakkında bilgi sahibi oldum. Hakan hoca bugüne kadar gördüğüm en iyi hocalardan biriydi. Bu kadar ağır bir konuyu Hakan hoca'dan başka birisinin bu kadar iyi anlatabileceğini sanmıyorum.

 

Lucas Elektrik -Gülay Tanrıver : Bu program benim için çok eğitici oldu! Hakan hocaya çok teşekkür ediyorum. (dış ticaretten korkmuyorum artık:)

 

Kale Oto- Ayhan Aktaş : Hangi eğitim olursa olsun, eğitimin katılımcılar için faydalı ve eğlenceli olmasını sağlayan eğitimci olduğunu bu eğitimde bir kez daha gördüm. Hakan bey'e çok teşekkür ederim.

 

Sunjüt (Greif) - Gülşah Kolsuz : Öncelikle Hakan Hocanın açık anlatımı ve örnekleri konuyu daha iyi kavramamıza neden oldu. Yaptığım işin teorik kısmını daha iyi anladım. Seminerin katkıları olduğuna inanıyorum. Her şey için teşekkürler.

 

Barsan Lojistik - Emel Usta : Ben tek kelimeyle Hakan Bey'in konuya hâkimiyetine ve işleyiş tarzına hayran kaldım. Tekrar başka bir konudaki seminerine katılmak isterim.

 

Temsa - Anış Paydak : Bu kadar teknik konuların bu kadar eğlenceli şekilde anlatılması çok güzel bir sürpriz oldu. Hakan Bey işine çok hakim, iletişimi çok iyi, tebrik ediyorum.

 

Ayşegül Doğan (Bireysel Katılımcı) : Bu eğitimin benim için çok faydalı bir eğitim olduğuna inanıyorum. Hakan hocamın da dış ticaret hakkında üstün bilgileri ve bizi bilgilendirdiği için minnet borçluyum. Bana dış ticareti gerçekten de sevdirdi. :) Teşekkürler

 

Barsan Lojistik - Esran Deveci : Örnekli ve uygulamalı anlatımı ile konuya hâkim olan, eğlenceli anlatımıyla anlama sorunu yaşatmadığı için Sn. Hakan Bey'e Teşekkür ederim.

 

Turkcell - Arzu Akçay : Eğiticinin anlatım tarzı mükemmel, işlenen konu mevcut işimde şuan için tam anlamı ile kullanmıyor olmama rağmen Hakan Bey'in anlatım tarzından dolayı kişisel olarak konuya merakım uyandı.

 

Maersk  - Banu Yalçın : Eğitimin interaktif ve soru-cevap yönünde ilerlemesi ve örnekler, tecrübelerle tarafsızca renklendirilmesi akıcılığı sağlıyor. Bu nedenle eğitim, keyifli ve öğreticiydi. Teşekkürler.

 

Göktay İnşaat - Sutay Hamzapaşaoğlu : Çok samimi olarak söylemek gerekirse; katıldığım gerek yurtdışındaki gerekse Türkiye'deki eğitimlere kıyasla kesinlikle harikulade bir eğitim. Hakan hocanın sıcaklığı, cana yakınlığı ve konuya olan hâkimiyeti olağanüstü. Bülent hocanın da aynı şekilde profesyonelliği bu eğitimi kelimenin tam anlamıyla eşsiz kılıyor. Bir eğitim ancak bu kadar öğretici ve keyifli yapılabilir ve organize edilebilir.