SATINALMA SÜREÇLERİ ve UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Amaç

Programın amacı, satınalma süreçlerinin planlanması, etkin kullanımı, başta Tedarik Zinciri Yönetimi olmak üzere, diğer tüm bölümler ile entegre hale getirilmesi konularında bilgi düzeyini yükseltmek ve yetkinliğin geliştirilmesini sağlayabilmektir.

Eğitim İçeriği

Teklif Alma ve Değerlendirme Süreçleri

 • Uygun fiyatın tespiti

 • Fiyat nasıl belirlenir?

 • Fiyat, maliyet, değer ilişkisi

 • Fiyat tahmini

 • Fiyat analizi

 • Piyasa Araştırması Süreci

 • Teklif Toplama Süreci

 • Analiz ve Karar Verme Süreci

 

Tedarikçi İlişkileri

 • Uygun tedarikçilerin bulunması

 • Tedarikçi İlişki Yönetimi (Hitabet ve Beden Dili, Dinleme)

 • Tedarikçilerin Seçimi

 • Tedarikçi seçim kriterleri

 • Tedarikçilerin Değerlendirilmesi

 • Tedarikçi değerlendirme formu

 • Tedarikçi seçiminde yöntemler

 • Tedarikçi Kazanma

 • Tedarikçi Ödüllendirme

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) 

 

Müzakere Teknikleri

 • Müzakere ve pazarlık terimleri

 • Müzakereye Hazırlanma

 • Müzakere ortamının değerlendirilmesi

 • Görüşmelerde Etkili Tutum ve Davranışlar

 • Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

 • Müzakere Becerileri

 • Taktikler

 • Pazarlık Süreci

 • İkna Yöntemleri

 

Sözleşme ve Kontrat Yönetimi

 • Sözleşmenin kurulması ve geçerlilik şartları

 • Sözleşme yapım ve yönetimi

 • Sözleşmenin dayandığı hukuki çerçeve ve yaptırımları

 • Sözleşmede En Önemli Maddeler

 • Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Cezai Şartlar

 • Anlaşmazlıkları Çözümü

 

Depo Organizasyonu ve Stok Yönetimi

 • Stok kontrolü ve yönetimi

 • Optimum stok seviyesinin hesaplanması

 • Yıllık stok maliyetlerinin hesaplanması

 • Emniyet stoğu miktarının hesaplanması

 • Depo Düzeni, Ürün Tanımlama ve Sınıflama

 • Raf sistemleri

 • Ekipman ve araçlar

 • Depo Kabul İşlemleri

 • Depo içi işlemler

 • Depo Çıkış İşlemleri

 • Demirbaş Sayımı

 • Hurdaya Çıkarma

 

Yeni Satınalma Stratejileri Geliştirme 

 • Stratejik satınalma

 • Satınalma ve rekabet stratejisi

 • Satınalma stratejisi geliştirmede şirket vizyon ve misyonu

 • Satınalma ve kurumsal planlama

 • Sürdürülebilir satınalma

 • Satınalma sürecinde sürdürülebilirlik unsurları

 • Niçin sürdürülebilir satınalma

 • Sürdürülebilir satınalma araçları

 • Sürdürülebilir satınalma süreci ve bir uygulama

 • Projeli satınalmalarda tedarik lojistiği yaklaşımı

 • Lojistik destek elemanları

 • Ömür devri maliyet analizi

 • İnsan-siatem entegrasyonu

 • Entegre ürün ve süreç geliştirme

 • Tedarik lojistiği yönetimi

 

Katılımcı Profili

 

Bu eğitime, şirketlerde yer alan orta ve üst düzey tüm yöneticilerin ve satınalma konusunda uzman veya uzmanlaşmış yöneticilerin katılması mümkündür.

Program Detayı

Bu eğitim, 2 gün süreli olup, 09:30 - 17:00 saat aralığında gerçekleşmektedir.

Program ücreti 1.600 TL+KDV olup, tüm ikramlar, öğle yemeği, eğitim notları ve program sonu sertifika fiyata dahildir.