Sözleşme İmzalama

SÖZLEŞME YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Amaç

Sürdürülebilir iş akışlarında işlerin tamamlanmasının önemli parçası olan sözleşme safhaları ve bu süreçlerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunları çözme nitelikli bir eğitim programıdır.
Sözleşmelerin karşılıklı imza aşamalarında, özellikle proje yönetim evrelerinde sözleşmeye dahil edilebilecek unsurlar üzerindeki görüşme safhalarında da müzakere ve benzeri yetkinlikleri yürütecek teknikler de eğitim süreci içerisinde öğreti konusu yapılmaktadır.
Eğitimin öğreti kapsamında aşağıdaki konular Türk Hukuk Sistemleri kapsamında analiz edilerek sözleşme mantığının uygulama alanlarındaki hataları ve çözümleri anlatılacaktır.
Sözleşmelerin imza aşamasına kadar getirilmesi ve bu aşamalardan sonra işin bitimine kadar olan tüm safhalardaki süreç yönetimindeki sistematik uygulamalar da eğitim sırasında işlenmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Sözleşme Hukuku Niteliğindeki Türk Borçlar Kanunu ve Sözleşme Hükümleri

 • Sözleşme Türleri

 •      Mal alım sözleşmeleri

 •      Hizmet alım sözleşmeleri

 • Sözleşme Yönetimi

 • Sözleşmede En Önemli Maddeler

 • Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması

 • Nitelikli Sözleşmelerinin Hazırlanması

 • Sözleşmelerde Bulunması Gereken Temel Unsurlar

 • Sözleşme Hazırlama Sistematiği

 • Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Sözleşmelerde İzlenen Süreç Yönetimi

 • Sözleşmelerde İşletme İçi İletişim ve Takım Desteği

 • Sözleşmenin İşletme İçerisinde Yönetimi ve Takibi

 • Sözleşmeyi Etkili Kılabilecek Performans Göstergeleri

 • Sözleşme Görüşmelerinde Müzakere Yetkinlik Teknikleri

 • Sözleşme Süreci Yönetiminde İç Müşteri Desteği

 • Uygun Maddeleri Yazabilme Kuralları (Raporlama tekniği ile birlikte)

 • Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler

 • Borcun İfası ve İfayı Kesin Kılan Maddeler

 • Sözleşmeyi Güçlü Kılabilecek Teknikler(Kefalet ve ek teminat)

 • Cezai Şart Konulması ve Faiz Uygulama Hadleri

 • Sözleşmeden Dönme Olabilir mi? Olursa Hangi Maddelerle Garanti Altına Alınır ve Cezası

 • Şartların Yerine Getirilmemesi Halindeki Hukuk Süreçleri

 • Sözleşmede Fesih Şartları ve İmkanların Kullanımı

 • Sözleşmede Anlaşmazlık Çözümleri  ( İkna ve Müzakere yönetimi)

 • Müzakere Yönetimindeki Ana Noktalar ve Tartışma Çözümü

 • Sözleşmeleri Geçersiz Kılan Haller (yokluk-İmkansızlık-yazılmamış sayılma)

 • Sözleşme ihtilafında Türk Adli Sistemindeki Tartışmalar ve Çözümler     

 • Sözleşme Sürecinde Uyuşmazlıkların Çözülme Yöntemleri

 • Gizlilik Klozu, Rekabet Etmeme Klozu, Delil Klozu

 • Yapım Sözleşmeleri ve Proje Süreçleri

 • Sözleşmedeki Vergilendirme ve Hatalar

 • Sözleşmede Denge Unsuru

 • Sözleşme Yapma Yöntemleri Teklif Süreçleri Satınalma ve Sözleşme Yönetimi

 • Sözleşmelerde Risk ve Sorumlulukların Dağıtılması ve Ölçümü

 • Elektronik (e)Sözleşme Yönetimi

 • Sözleşmelerde Risk Yönetimi

 • Alacaklının Temerrüdü

 • Borçlunun Temerrüdü

 • Örnekler Üzerinde Değerlendirmeler

 

Katılımcı Profili

 

Kontrat yönetimi ile ilgili iş pozisyonunda çalışanlar
İşletmelerde satın alma, satış ve kontrat hazırlama - yönetme ile ilgili iş pozisyonunda çalışanlar
Kontrat yönetimi konusunda kariyerini geliştirmek isteyenler 

Program Detayı

Bu eğitim, 5 KASIM 2020 Perşembe günü - 1 gün süreli olup, 10:00 - 16:30  saat aralığında gerçekleşmektedir.

Program ücreti 750 TL+KDV olup, eğitim notları ve program sonu sertifika fiyata dahildir.

Kayıt için  0212 212 76 11 veya 0533 815 80 60 numaralı telefonu arayarak, veya arc@arc.com.tr mail adresinden kayıt ve katılımcı tanıma formu isteyebilirsiniz.


• Kayıt ve katılımcı tanıma formunu durduktan sonra arc@arc.com.tr adresine göndermeniz rica olunur.