SÖZLEŞME YÖNETİMİ EĞİTİMİ 9-10 Mart 2024 (Zoom’da Online)

SÖZLEŞME YÖNETİMİ EĞİTİMİ 9-10 Mart 2024 (Zoom’da Online)

Eğitim İçeriği

* Sözleşme Hukuku Niteliğindeki Türk Borçlar Kanunu ve Sözleşme Hükümleri  *   Sözleşme Türleri  *        Mal alım sözleşmeleri  *        Hizmet alım sözleşmeleri  *   Sözleşme Yönetimi  *   Sözleşmede En Önemli Maddeler  *   Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması  *   Nitelikli Sözleşmelerinin Hazırlanması  *   Sözleşmelerde Bulunması Gereken Temel Unsurlar  *   Sözleşme Hazırlama Sistematiği  *   Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular  *   Sözleşmelerde İzlenen Süreç Yönetimi  *   Sözleşmelerde İşletme İçi İletişim ve Takım Desteği  *   Sözleşmenin İşletme İçerisinde Yönetimi ve Takibi  *   Sözleşmeyi Etkili Kılabilecek Performans Göstergeleri  *   Sözleşme Görüşmelerinde Müzakere Yetkinlik Teknikleri  *   Sözleşme Süreci Yönetiminde İç Müşteri Desteği  *   Uygun Maddeleri Yazabilme Kuralları (Raporlama tekniği ile birlikte)  *   Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler  *   Borcun İfası ve İfayı Kesin Kılan Maddeler  *   Sözleşmeyi Güçlü Kılabilecek Teknikler(Kefalet ve ek teminat)  *   Cezai Şart Konulması ve Faiz Uygulama Hadleri  *   Sözleşmeden Dönme Olabilir mi? Olursa Hangi Maddelerle Garanti Altına Alınır ve Cezası  *   Şartların Yerine Getirilmemesi Halindeki Hukuk Süreçleri  *   Sözleşmede Fesih Şartları ve İmkanların Kullanımı  *   Sözleşmede Anlaşmazlık Çözümleri  ( İkna ve Müzakere yönetimi)  *   Müzakere Yönetimindeki Ana Noktalar ve Tartışma Çözümü  *   Sözleşmeleri Geçersiz Kılan Haller (yokluk-İmkansızlık-yazılmamış sayılma)  *   Sözleşme ihtilafında Türk Adli Sistemindeki Tartışmalar ve Çözümler  *   Sözleşme Sürecinde Uyuşmazlıkların Çözülme Yöntemleri  *   Gizlilik Klozu, Rekabet Etmeme Klozu, Delil Klozu  *   Yapım Sözleşmeleri ve Proje Süreçleri  *   Sözleşmedeki Vergilendirme ve Hatalar  *   Sözleşmede Denge Unsuru  *   Sözleşme Yapma Yöntemleri Teklif Süreçleri Satınalma ve Sözleşme Yönetimi  *   Sözleşmelerde Risk ve Sorumlulukların Dağıtılması ve Ölçümü  *   Elektronik (e)Sözleşme Yönetimi  *   Sözleşmelerde Risk Yönetimi  *   Alacaklının Temerrüdü  *   Borçlunun Temerrüdü  *   Örnekler Üzerinde Değerlendirmeler

Katılımcı Profili

Bu eğitime, satış, satınalma ve hukuk alanında her seviyedeki kişinin katılması mümkündür.

​Program Detayı

ZOOM’da Webinar Online Eğitim

Eğitimimiz 9 Mart Cumartesi 09:30 – 13:30 10 Mart Pazar 13:30 – 17:30 arasındadır.

Program ücreti 3.500 TL+KDV olup, eğitim notları ve program sonu sertifika fiyata dahildir.

Yazar hakkında

arc administrator

Bir cevap yazın